Select Page

สัมมนาหลักสูตร

“ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 29”

หัวข้อ : “ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 29“
วันเวลา : วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 -15:30 น.
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5 ) กทม.
โดยวิทยากร
อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด

สัมมนาหลักสูตร
“Strategic Talent Management and Strategic Succession Plan”

ชมรม HR ลำพูน  ในวันที่ 18 ตค

โดยวิทยากร
อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด

สัมมนาหลักสูตร
“Strategic Talent Management and Strategic Succession Plan”

โดยวิทยากร

อาจารย์ ดร.กฤษณะ บุหลัน
ทีมงานวิทยาการเครือข่ายที่ชำนาญด้านการบริหาร การจัดการ

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561