Select Page

สัมมนาหลักสูตร “Professional Manager”

24-25สิงหาคม 2561

บริษัท MPl-NEO ดำเนินธุรกิจด้านผลิตแผงวงจรไฟฟ้ามาร่วม30ปี

ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองจังหวัดสมุทรสาคร

          ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือและตั้งใจในการสัมมนาดีมาก ผู้บริหารเข้าสังเกตการณ์ตลอดพนักงานร่วมมือในทำกิจกรรมอย่างดีเป็นการสัมมนาที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างเต็มที่

สัมมนาหลักสูตร”ผู้จัดการยุคใหม่” (Modern Manager)รุ่นที่18

วันอังคารทึ่ 29 สิงหาคม 2561

โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5 ผู้เข้าสัมมนา 19คน

จัดโดยบริษัท Hr Center ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านจัดอบรมสัมมนา ที่ปรึกษา และจำหน่ายหนังสือ ฯลฯ เป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านการดำเนินการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับแนวหน้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีได้รับความไว้วางใจร่วมเป็นทีมงานวิทยากร

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม