Select Page

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจยังเป็นหลักสูตรที่มีผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเขามาสัมมนากันอยู่เสมอครับ
บรรยายเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทยาจัดโดยHr center เป็นรุ่นที่33

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร”ผู้จัดการยุคใหม่”

หลักสูตร”ผู้จัดการยุคใหม่”
บรรยายอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 ให้กับระดับผู้จัดการ บริษัท KYB.บริษัทผลิตอุปกรณ์รถยนต์ ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (ผลิตโช๊คอัพ) (ณ.สำนักงานใหญ่ที่อาคารไงเทคบางนา)
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอย่างมาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จัดโดยบริษัท HR.center ที่เป็นบริษัทฝึกอบรมชั้นนำ