บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด

PERSONNEL MANAGEMENT CO., LTD

Address

ที่อยู่: 3/12 (The Primary 101) ถนน ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 081-9390146 , 089-7809167

Email / Line ID

อีเมล์ : udomdej.b@gmail.com , khanisorn.pe@gmail.com
Line ID : udomdej.b , pom_khanisorn