Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจยังเป็นหลักสูตรที่มีผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเขามาสัมมนากันอยู่เสมอครับบรรยายเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทยาจัดโดยHr center...