Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2561

สัมมนาหลักสูตร “ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 29” หัวข้อ : “ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 29“ วันเวลา : วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 -15:30 น. สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซอย 5 ) กทม. โดยวิทยากร...