Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2561

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2561

สัมมนาหลักสูตร “Professional Manager” 24-25สิงหาคม 2561 บริษัท MPl-NEO ดำเนินธุรกิจด้านผลิตแผงวงจรไฟฟ้ามาร่วม30ปี ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองจังหวัดสมุทรสาคร           ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือและตั้งใจในการสัมมนาดีมาก...