ทักษะหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

สัมมนาในห้องประชุมโรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม

รอบ 1 วันที่ 26 ม.ค.64 9:00-16:00 น.
รอบ 2 วันที่ 9 ก.พ. 64 9:00-16:00 น.
อัตรา 3,900 บาท ไม่รวม Vat 7%
สำหรับองค์กร ยอดสุทธิ 4,056 บาท
สำหรับบุคคล ยอดสุทธิ 4,173 บาท

*ส่วนลด 500 บาท เมื่อจ่ายล่วงหน้า 7 วัน เพียง 3,400 บาท
สำหรับองค์กร ยอดสุทธิ = 3,536 บาท สำหรับบุคคล ยอดสุทธิ = 3,638 บาท

ทักษะการสื่อสาร สำหรับหัวหน้างาน

สัมมนาในห้องประชุมโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
รอบ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 63 9:00-16:00 น.
รอบ 2 วันที่ 19 ม.ค. 64 9:00-16:00 น.

อัตรา 3,900 บาท ไม่รวม Vat 7%
สำหรับองค์กร ยอดสุทธิ 4,056 บาท
สำหรับบุคคล ยอดสุทธิ 4,173 บาท

*ส่วนลด 500 บาท เมื่อจ่ายล่วงหน้า 7 วัน เพียง 3,400 บาท

สำหรับองค์กร ยอดสุทธิ = 3,536 บาท
สำหรับบุคคล ยอดสุทธิ = 3,638 บาท

เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เพื่อแนะนำหลักสูตร

***ฟรี เวลา 3 ช.ม.

รอบ 1 23 พ.ย. 63 13:00 -16:00 น.

รอบ 2 9 ธ.ค. 63 13:00 -16:00 น.

9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เพื่อแนะนำหลักสูตร

***ฟรี เวลา 3 ช.ม.
รอบ 1 22 ต.ค. 63 13:00 -16:00 น.
รอบ 2 12 พ.ย. 63 13:00 -16:00 น.
รอบ 3 3 ธ.ค. 63 13:00 -16:00 น.

สมัครสัมมนา :

โทร 0863225948 , 0853174259

อีเมล jrsynergy@gmail.com

Line jrs8114

มีประกาศนียบัตรในกรณีจัดฝึกอบรมภายในองค์กร 1 วัน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ฟรี เวลา 3 ช.ม.
รอบ 1 16 พ.ย. 63 13:00 -16:00 น.
รอบ 2 14 ธ.ค. 63 13:00 -16:00 น.